Tag Archives: Dieu cay dat nhat

Bạo Chúa Điếu: Gỗ trắc đỏ đen, đục tay, đẳng cấp tột cùng

Chưa bao giờ VHĐC chế tạo một siêu điếu nào mà hàm chứa độ khó [...]

1 Comment