Tag Archives: Dieu cay dep

Bạo Chúa Điếu: Gỗ trắc đỏ đen, đục tay, đẳng cấp tột cùng

Chưa bao giờ VHĐC chế tạo một siêu điếu nào mà hàm chứa độ khó và chi tiết đến vậy! Bạo Chúa Điếu là một siêu điếu tạo hình khủng long bạo chúa, một chủ đề quá khó để các nghệ nhân tạc tượng. Chưa một ai đục khủng long, không có mẫu để làm, […]