Heritage®️ Fire: Gỗ trắc đỏ đen, vân lửa, 22cm kéo dài 36cm, đẳng cấp của giới “lào sĩ” quý tộc

2.500.000