Điếu Cày Chiu Liu®: 30cm, chống đổ nước, lịch lãm, êm phê, mát khói

     1.500.000

    EnglishVietnamese