Điếu Cày Chiu Liu®: 30cm, chống đổ nước, lịch lãm, êm phê, mát khói

    1.200.000