Thiên Long Điếu®: Kiệt tác gỗ trắc đỏ đen, đục tay tỉ mỉ, ấn tượng trên bàn khách

 25.000.000

EnglishVietnamese