Triệu Tử Long Điếu®: 60cm, hoạ tiết vàng 18k, chống đổ nước cả khi dốc ngược!

4.000.000