Nút nõ cao su®: Phụ kiện quan trọng chống rò nước, chống thoát mùi hôi qua đường miệng nõ

25.000